{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

更新於2022年

Hello Kitty介紹

說起HELLO KITTY,不論男女老幼,一定都會認識這位SANRIO經典卡通人物。如果女友生日,HELLO KITTY公仔相信都係各位男士既首選。不經不覺,原來已經渡過左她的45週年啦。現在等小編牖帶大家認識HELLO KITTY 故事啦!

HELLO KITTY

名稱: Kitty White
生日日期: 1974年11月1日
血型: A
出生地: 倫敦城郊
家庭成員: 爸爸, 媽媽,雙胞胎妹妹MIMMY , 祖父, 祖母
高度: 5個蘋果高
體重: 3個蘋果重
擅長: 曲奇
夢想: 鋼琴家
擅長: 曲奇
喜愛食物: 媽媽整的蘋果批